Da li prisustvujete venčanju?

Potvrdite svoje prisustvo!


Vaše ime

Vaš e-mail

Crkveno venčanje :

PrihvatamOdbijam sa žaljenjem

Broj gostiju

Građansko venčanje :

PrihvatamOdbijam sa žaljenjem

Broj gostiju

Ostali događaji :

PrihvatamOdbijam sa žaljenjem

Broj gostiju